2002 r wcześniej funkcjonował anglojęzyczny „web

skuteczne pozycjonowanie gdynia
Termin „pozycjonowanie” pojawił się ok.
2002 r, wcześniej funkcjonował anglojęzyczny „web positioning”. Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb pojawiło się na skuteczne pozycjonowanie gdynia .