Jak mieć ciepło w domu, w domku ogrodowym lub w magazynie?

ch układach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zobacz też: węgiel kamienny, węgiel brunatny,